Utleige

Leige av klubbhuset

Klubbhuset er primært til bruk for medlemmar av Volda E-sport, men andre kan også leige klubbhuset når det er ledig.

LES informasjonen under og sjå om det er ledig i klubbhusdagboka før du sender førespurnad til drift@ves.gg om leige.

Prisar

Lag-aktivitet for VES medlemmar

Leige av klubbhus

Instruktør fra Volda E-sport kan leigast for kr 250 per time. 

Ta kontakt for pris på leige over lengre tid.

Tilgang

Etter innbetaling får du du dørkode og naudsynt informasjon. Les også om depositum lenger nede i informasjonen!

Reinhald

Det skal sjå likeins ut når du går som det var når du kom! Nytt støvsugar på klubbhuset på golvet og klutar for overflatevask.

Dersom ein ikkje er nøgd med korleis det ser ut når ein kjem, skal det sendast epost på drift@ves.gg med ein gong med bilder. 


Skadar

Leigetakar må varsle om eventuelle skader som vert påført klubbhuset og vere budd på å erstatte/reparere skadane. 


Klubbhuset

Klubbhuset har plass til ca 10-12 personar. ‍


Toalett er tilgjengeleg i klubbhuset til VTI


Spel

PC


Nintendo Switch


Playstation 4/5

Vilkår