Bli sponsor

Bli sponsor!

Vi set stor pris på alle som ynskjer å støtte klubben og er glade for dykkar bidrag til klubben. I tillegg til standard sponsorpakkar kan vi tilby skreddarsydde sponsoravtalar tilpassa dykk.

For ein presentasjon, eit møte eller om du har spørsmål, send ein e-post til sponsor@volda-esport.no eller kontakt ein av oss i styret.

Om oss

Volda E-sport (VES) er ein frivilleg organisasjon som vart stifta i 2020. Vi har som formål å fremme interesse for elektronisk sport (e-sport) og tilby organisert trening og konkurranse i dataspel. Vi tilbyr eit sosialt møtepunkt for alle som er opptekne av dataspel og e-sport i Volda – eit etterlengta tilbod for born og unge. 

Kvar går midlane?

Midlar vi får frå sponsorar og støttespelarar går til utgifter knytt til klubbhus, treningsutstyr og gjennomføring av aktivitetar som turneringar og dataspeltreff (LAN).

Korleis kan Volda E-sport profilere dykk?

E-sport er ein relativt ny sport i Norge, men på full fart framover, også på Sunnmøre! Vi vil synleggjere sponsorar på digitale plattformer,  streaming-tenester og på nettstaden vår. Volda E-sport sine sponsorar kan også bli profilert på våre arrangement. Vi vil jobbe aktivt for å skape mediemerksemd rundt klubben og støttespelarane.

Sponsorprogram

Hovudsponsor

Ein strategisk samarbeidspartnar som ønsker å knytte seg til klubben over lengre tid.

Gullsponsor

Minimum kr. 15.000 per år

Sølvsponsor

Minimum kr. 5.000 per år

Støttespelar

Ei verksemd, privatperson eller anna aktør som utan å signere sponsorkontrakt bidreg med pengestøtte eller ei yting som reduserer utgiftene til klubben. Alle støttespelarar har rett til logo på nettstaden til Volda E-sport.